Litiumioniakku on oikein käytettynä tehokas, hyvin varauksensa säilyttävä, satoja latauskertoja kestävä tuote. Johtuen akun sisältämästä suuresta energiamäärästä, akku voi kuitenkin väärin käytettynä olla vaarallinen. On siis syytä tietää muutamia seikkoja, jotta ongelmilta vältytään.

Litiumioniakun vääränlainen käyttö voi aiheuttaa vammoja tai vahinkoa. Akusta voi vuotaa elektrolyyttiä, se voi kuumeta vaarallisesti ja jopa räjähtää väärinkäytöksen seurauksena!

Noudata aina seuraavia ohjeita:

– Älä lataa akkua yli 4,25 V jännitteellä
– Älä kytke akkua lataukseen väärinpäin
– Älä kuumenna akkua tai hävitä sitä polttamalla
– Älä vaurioita akkua mekaanisesti (lävistys, murskaaminen yms.)
– Älä lataa akkua kuumissa olosuhteissa esim. tulen lähellä
– Älä oikosulje akkua (älä yhdistä plus- ja miinusnapaa toisiinsa metalliesineellä, kuten sähköjohdolla)
– Älä käytä akkua jonka eristeet ovat rikkoutuneet (saattaa aiheuttaa oikosulun akkuun)
– Älä kuljeta akkua irtonaisena taskussa (oikosulun vaara)
– Älä pura akkua alle 3,0 V jännitteen
– Älä kastele akkua
– Älä varastoi akkua pitkään yli 45 ℃ lämpötilassa
Pitkän varastoinnin jälkeen akku saattaa kaivata muutaman lataus- ja purkukerran ottaakseen kunnolla varausta

Puffin valikoimista löytyy myös akkuwrapit rikkoutuneiden tilalle.